%50


  1. rte dili ve edebiyatında "evde zor tutulan %50" olarak geçer.
  2. bahsedilen madde yada cismin yarısı.
  3. açıldığı kanal dolayısıyla seçimlerde kullanılan oyların yarısına tekabül eden yüzdelik olarak tanımlansa da maalesef yaşıyoruz ki; %50 asla sadece bir %50 değildir.