1. "yanlış iğne kurbanı" diye başlık atan ancak haberin içinde "iddia edilen" terimini kullanıp başlıktaki linç duygusunu sözde hafifleten, haberi açıp okumayanları galyana getirip sağlıkta şiddeti körükleyen işte bu habercilik anlayışıdır. sonra sağlık personeline şiddete hayır, şiddetin karşısındayız diyip ahkam kesen işte bu ikiyüzlü haberciliktir.

    şimdi işin en hazin yönü ise siyasallaşan türk tabipler birliğinin aslında yapması gereken işleri yapmadığının kanıtıdır.