1. müslümanlığın gerektirdiği, hadislerden ve kutsal kitaptan anlaşılacağı üzere tam olarak bir müslüman davranışıdır, sorumluluk sahibi bir davranıştır. komiktir ki bunu yapan müslüman değil "elin gavuru" olarak nitelendirdiğimiz belçikalı bir Hristiyan.

    kaynak
    mert
  2. tc. anayasasi 5. maddesi
    "devletin temel amaç ve görevleri, türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."
    eminim ki onların da anayasasında buna benzer bir madde vardır. bizim bu maddemize riayet edemeyen bakanlarımıza şiddetle, bağırarak, çığlık atarak duyurulur. eğer görevinizi layıkıyla yapamıyorsanız, layıkıyla o görevden ayrılmanız size en yakışanıdır.