1. ileride torunlarınıza anlatabileceğiniz, biletlerini biletixte bulabileceğiniz konser. giden benden sevgi ve selam götürsün.
  2. gidin siz gidin, ben burada çiçekleri sulayayım gözyaşlarımla.