1. gidin siz gidin, ben burada çiçekleri sulayayım gözyaşlarımla.