1. yaygın olarak kullanılan üç boyutlu modelleme ve animasyon yazılımı.