88


  1. schlesselman ve cowart toplam 88 kişiyi infaz edecek ve bunlardan 14 tanesinin başını gövdesinden ayıracaktı. bu sayılar beyaz ırkçı topluluklar arasında yaygın bir slogana işaret ediyordu. ingilizce'de 14 kelimeden oluşan slogan, iddialara göre, adolf hitler'in kavgam adlı kitabındaki 88 kelimelik bir paragraftan esinlenmişti: "halkımızın varlığını ve beyaz çocukların geleceğini garanti altına almalıyız." (ırkçı gruplar, 8 rakamının aynı zamanda ingiliz alfabesindeki 'h' harfine tekabül etmesi dolayısıyla da, 88'i 'heil hitler' anlamında bir sembol olarak kullanırlar. otomobillerin üzerine yapıştırdıkları büyükçe 88 etiketleriyle birbirlerini tanır ve kendilerini tanıtırlar.)

    ırkçılık cehennemi - mesut karaşahan