8va


  1. müzik eserlerinde bu işaretle belirtilen yerlerin ilgili seslerden 1 oktav yukarıdan ya da aşağıdan çalınacağını anlatan işarettir. işaret, notaların üstüne yazılırsa 1 oktav yukarıdan(tiz), altına yazılırsa 1 oktav aşağıdan(pes) çalınır.