91


  1. asal sayı gibi durmasına karşın 7 ve 13'e bölünebilen sinsi sayı.
  2. bir giride kendisinden namussuz diye bahsedilince bana söz hakkı doğdu tabi doğal olarak. siz sayıyı görmeyi bilmiyorsanız suç 91'de değil ki? 70+21 diye düşün 91'i en delikanlı sayı oluveriyor değil mi hemen?