91


  1. asal sayı gibi durmasına karşın 7 ve 13'e bölünebilen sinsi sayı.