1. kadiriyye tarikatının kurucusu, ehl-i sünnet alimi.