1. abdullah biraderler, türkiye'de fotoğrafçılığın öncüleri olan kevork ve vichen isimli ermeni asıllı iki kardeştirler.

    bir kimyagerin istanbul'da açtığı fotoğraf stüdyosunda asistanlık yaparak mesleğin inceliklerini öğrenen kevork abdullah, 1858 senesinde stüdyoyu devralarak, kardeşi vichen ile birlikte "abdullah biraderler" ismi altında çalışmaya başlamıştır.

    abdullah biraderler, 40 yıl boyunca istanbul'daki insan tiplerini ve manzaraları saptayan fotoğraflar çekmişler, çeşitli siyasal ve toplumsal olayları, tarihsel ve kültürel değerleri, yapıları gösteren fotoğraf albümleri hazırlamışlardır. ayrıca, dönemin alman imparatoru, avusturya-macaristan imparatoru, ingiltere kralı gibi önemli devlet adamları ve birçok tanınmış kişinin fotoğraflarını çekerek günümüze aktarmışlardır.