abdullah cevdet

Kimdir?

9 eylül 1869, arapgir -29 kasım 1932, istanbul

şair, yazar. arapkir'de doğdu. askeri tıbbiye'yi bitirdi. 1897'de avrupa'ya kaçtı. ictihat dergisini çıkarmaya başladı. cenevre'de ve kahire'de bulundu. 1911'de istanbul'a döndü.

abdullah cevdet ictihat dergisini 30 yıl süre ile toplam 358 sayı çıkardı. görüşlerinden dolayı dinsizlikle suçlandı. fikri ve siyasi eserlerinin yanında şiirler de yayınlamıştır.

şiirleri: hiç (1890), türbe-i masumiyet (1890), tülü'at (1891), gizli figanlar (1906), karlı dağdan ses (1931)
  1. bugün bile her iki tarafın ırkçısının anlamayacağı çok güzel bir görüşü vardır

    "işte bakın ben kürt’üm. kürtleri ve kürtlüğü severim. fakat mademki hukuk ve vazifece eşit türkiye vatandaşlarındanım, her şeyden evvel türk’üm. (…) benim bu sözümden, ben mademki türkiye vatandaşıyım, kürt lisanı unutulsun, kürtlüğüm unutulsun dediğim anlaşılmasın. bilakis, kürt kürtçesini, ermeni ermenicesini kültürel olarak ihya etsin. bundan türkiye’ye zarar geleceğini sananlar ancak bal kabak kafalı veya hain ruhlu kimselerdir."
  2. genç cumhuriyetin ideologlarındandır. pozitivizmi devletin son dönemecinde tartışmaya almıştır. vatandaşlık hakkında söyledikleri türkçülükten uzak osmanlıcık fikrine bağlı olmasındandır. (bkz: ittihad-ı anasır)