• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
acaba nasıl - samuel beckett
daha önce ayrıntı yayınları tarafından yayımlanmış olan ünlüüçleme’sinden sonra kaleme aldığı bu romanda samuel beckett, artık roman kurgusunu bozmaktan vazgeçmiş, sadece en temel öğelerine indirgediği anlatıyı, bir “yokluk duygusu” üzerine oturtmuştur. murphy ve watt adlı daha önceki romanlarda kahramanlar üzerine birtakım bilgiler edinebiliyorduk. oysa burada anlatıcı bize sadece kendi konumuyla ilgili deneyimini aktarmaktadır. roman kahramanı gibi gözüken pim’in anlatıcının kendisi olduğunu düşünürsek, bir roman parodisiyle karşı karşıya olduğumuzu varsayabiliriz. ama bundan da hiçbir zaman kesin olarak emin olamayacağız.

1961’de yayımlanan bu roman aynı dönemde ortaya çıkmış olan minimal akımın da yetkin bir örneği. acaba nasıl? tekdüze, ele aldığı her konuyu yineleyen, herhangi bir kesinliğe ulaşmak gibi bir amacı olmayan bir “yokluk metni”. yazar sadece bir sese indirgenmiş, elinde bulundurduğu bilgiye hapsolmuştur. kapalı bir uzamda sanki okuyucusuyla birlikte kilitlenmiştir. amacı okuyucusuyla bir ilişki kurmak değil, o anı geçiştirmektir. oyalanmaktadır, okuru da oyalanmaya çağırmaktadır. bütün bunları dili oyarak, dille oynayarak, oya gibi işleyerek gerçekleştirmektedir.

acaba nasıl? kolay metinlerden hoşlanan okur için değildir. noktalama işaretlerinin, kahramanın ve konunun yokluğu, roman boyunca söz konusu edilen ama bir türlü içeriklendirilmeyen özel adların bolluğu, kolaycı okuru şaşırtacaktır. edebiyatın salt konuya indirgenemeyeceğini bilen has okur iseçetrefil bir dil yolculuğuna çıkacaktır.
  1. orijinal adı comment c'est olan samuel beckett romanı. 1960 yılında yazılmış, 1961 yılında yayınlanmıştır. ingilizce'ye how it is olarak çevrilmiştir. ingilizce çevirisini bizzat samuel beckett yapmıştır.
  2. anlaşılması pek güç, noktalama işaretlerinin kullanılmadığı beckett eseri. şiirsel diliyle okuyanın o süre esnasındaki konuşmalarını bile biçimlendirebilecek, ulysses, odysseia ve rayuela ile birlikte ender metinlerden biridir kendisi.

    ha, sartre - varlık ve hiçlik'i yarıda bıraktığım ikizidir. aşk acısı kötü şey.
  3. okurken acaba nasıl anlasam diye kara kara düşündüren çok da kafaya takmadığımız noktalama işaretlerinin ne büyük önemi olduğunu hatırlaten pek güç beckett eseri