1. kriminal olaylarda canlı veya cansız halde iken mağdur veya suçlu kişilerin saptanmasını sağlayan ve dişbilimine dayanan bilim dalıdır.
  dişler postmortem bozulmanın en zor gerçekleştiği kısımdır.
  kullanıldığı adli olgular:
  -mağdurların üzerindeki diş izlerinin tanımlanması
  -şüphelilerin diş izlerinin mağdurdan elde edilen verilerle
  karşılaştırılması
  -adli bilim kuruluşlarının diş kayıtları yardımıyla mağdur
  kimliklerinin tespiti
  -iskelet ve kemik kalıntıları üzerinden cinsiyet yaş tahmini
  -dna analizi yardımıyla mağdurların kimlik tespiti