1. bir suç ya da hukuksal bir işlem sırasında kişilerin ruhsal durumunu, sanığın olayı işlerken cezai ehliyetinin olup olmadığını, mağdurun uğradığı saldırı, tecavüz, taciz vs gibi travma sonrası duygu durumunu inceleyen bilim dalıdır.

  gerek ayakta muayane, gerekse gözlem altındaki vakalarda önyargısız, gelişmiş tıbbi literatüre uygun kriterlerle hukuk kurallarına uygun değerlendirme yapılır. bunun sonucunda cezai müeyyidesinin olup olmadığına karar verilir.


  1- 1 ve 18 yaş arası çocuklar, duyma ve konuşma engelli çocuklar.

  2- ağır derecedeki zeka gerilikleri (embesilite seviyesinde),

  3- şizofreniler,

  4-hezeyanlı bozukluklar gibi psikotik hastalıklar,

  5-psikotik özellikli duygu durum bozuklukları,

  6- ağır organik beyin sendromları gibi ciddi nöropsikiyatrik sendromlar,

  7-hastalıkların seyri esnasında ortaya çıkan psikiyatrik arazlar

  bu gibi durumlarda cezai ehliyet yoktur. sadece akıl hastanelerinin adli koğuşlarında, çocuklar içinde islah evlerinde ve ya rehabilitasyon nerkezlaerinde gözlem altında tututlurlar.