1. canlı ya da ölüm vakalarında kullanılan yöntemdir. kimliklendirme identifikasyon ve olay yerinde bulunan bir biyolojik materyalin kime ait olduğunu belirlenmesi yolıyla kişiselleştirme individualizasyon hem canlıda hem de cesette kimlik tespiti yapmak sıklık­la gerekli olur.

    canlıda koma, amnezi, yaşın küçük oluşu, akıl hastalıkları ve hatta dil problemi bireyin kendisi hakkında bilgi vermesini engelleyebilir. göç ve veraset olaylarında yaşın gizlenmesi veya sahte kimlik kullanılması durumlarında ger­çek yaşın belirlenmesi önemli olabilir. suçluların kimlik değiştirme çabaları vs. gibi.

    ölülerde, özellikle birçok cinayet olgusunda ceset parçalandığı, yakıldığı veya postmortem değişikliklerin tanınmayı imkansız hale getirinceye kadar saklan­dığı için, kriminal veya kuşkulu ölümlerin araştırılmasında kimlik tespiti son de­rece büyük önem taşır. şüpheli olmayan ölümlerde bile, dekompozisyon (iske­let oluşumuna kadar) kimlik tespitini güçleştirebilir.

    kimlik tespitinin hayati önem taşıdığı diğer durumlar ise uçak, deniz, tren kazaları, depremler, kalabalık binalardaki yangınlar, kitlesel ölümler, savaşlar sonrası ortaya çıkan toplu mezarlar.

    bu gibi durumlarda adli ve tıbbı yöntemlerle sonuca gidilir.