1. zehir bilim olarak bilinir. adli tıp alanında kaza ya da kasıtlı zehirlenme, intihar vakaları ve benzeri vakaların maruz kaldıkları ya da kullandıkları kimyasal maddenin neden-etki ilşkilerinin saptanmasında başvurulan bilim dalıdır.

    her zehir için toksik etki miktarı belirlenmiş olmakla birlikte, dozuna, alınma şekline (ağız ya da enjeksiyon), yaş ve cinsiyete, alışma aralığına (tolerans) , toksik maddeye aşırı hassasiyetine (idiyosenkrazi) göre değişir.

    adli toksikoloji uygulamalarında analitik yöntemlerle vakaların klinik veya postmortem olmasına bağlı olarak, antemortem veya postmortem elde edilen vücut sıvaları ve dokularında bulunan (kan, idrar, mide içeriği, vb) toksik maddelerin saptanmasına yönelik çalışılır.

    ani ve şüpheli ölümler, trafik kazaları, intoksikasyon kaynaklı ölümler başta olmak üzere hemen hemen gelen her adli olguda toksikoloji incelemesi yapılır.