1. tanelerden ibaret bir karışımın bir bağlayıcı madde ile birleştirilmesinden meydana gelen yapı öğesi. duvar briketi, eternit vb. bu tür öğelerdir.