1. iki tarafın katılmış olduğu sözleşmeye uymak zorunda olduklarını belirten ilkedir. iç hukukumuzda bulunduğu gibi uluslarası hukukta da çok büyük önemi bulunan ilkedir.