1. adı çöp konteynırlarının üzerinde yazan şirket.