1. zerdüşt'ün (bkz: zerdüştlük) avesta'daki en büyük tanrısı. fars edebiyatında genellikle "ahura mazda", "hurmuzd", ve "hormez" şekillerinde geçer. her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten ahura mazda'nın düşmanı tümüyle kötü güçlerdir.