1. bir anlamda psikolojik mülkiyettir. doğaya ve dolayısıyla kendine yabancılaşma süreci ile beraber varoluş sancılarına gebe olsa dahi conatus'un arzu istenci bakımından, sevinç örgütleyici bir rolü de olabilir.
  2. varoluşun kaçınılmazı. var olan, yer kaplar. yer kaplayan yer'e ait olur.
    ama burada dururken canı sıkılır insanın ve kıpırdanıp 'yeri' ile konuşmaya başlar. yer'i de başka bir yer'e ait kılar böylece.
    doğanın insanı, insan doğasına evrilir.
    sonra acı çekmeye başlanılır hep birlikte.