1. bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
  bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

  ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!
  bir yaz günü geçtik tuna'dan kafilelerle...

  şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.
  şimşek gibi türk atlarının geçtiği yoldan.

  bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,
  yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla..,

  cennette bugün gülleri açmış görürüz de,
  hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!

  bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
  bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

  yahya kemal beyatlıya ait şiir. bahsi geçen savaş niğbolu savaşıdır. savaş 130.000 haçlı askerine karşı 50.000 osmanlı askeri arasında 14. yüzyılın sonlarında olmuştur. savaşta taraflar arasında bu kadar fark olunca şiiri biraz değiştirerek yazmışlar ve asıl şiirden daha çok hoşuma gidiyor.

  bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
  bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

  ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!
  gerilerden bir ses geldi erkeksen sen ilerle.