1. elektron verme eğilimi hidrojenden fazla olan metallere denir. aktif metaller oda sıcaklığındaki su ile reaksiyon vermektedirler.
    ozumm
  2. yarı soy metaller, cu (bakır), hg (cıva), ag (gümüş); soy metaller, pt (platin), au (altın) hariç bütün metaller aktif metaldir.