1. j. r. r. tolkien'in, sevmediğini ve yapmaktan her zaman kaçındığını söylediği anlatım tarzı.
  2. gerçek hayattaki olay, olgu ya da şahısları anlatırken basit, akıcı ve daha ilgi uyandırıcı biçimde olması için anlatılmak istenilen varlığı ya da olguyu gerçek hayatta göreceğimiz ya da göremeyeceğimiz ( bitki, hayvan, uzaylı, cin vs) başka bir varlıkla temsil edilmesi, imgeyle birleştirip canlandırmak sureti ile yapılan anlatım tekniğidir. bu açıdan bakıldığında tüm fabllar alegoridir ama tüm alegoriler fabl değildir. alegorik anlatım tekniği sadece edebiyat alanında kullanılmaz, tüm sanat dallarında uygulanılabilir. sinema, heykel, resim ve hatta müzik.