1. alegori; bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme sanatıdır.

    alegorik roman ise anlatılan karakterlerin -bunların birçoğu genelde kahraman olur- birçok sembollerle ifade edilmesi şeklinde tanımlanabilir.

    bu türde yazılmış eserlere;

    yusuf has hacip - kutadgu bilig
    yaşar kemal - filler sultanı ve kırmızı sakallı topal karınca

    örnek verilebilir.