1. (bkz: victoria dönemi)

    ingiltere'nin gösterişli lakin ucuz bir döneminde başrol oynamış kadın. mina urgan'ın ingiliz edebiyatı tarihi adlı kapsamlı araştırmasında dile vurduğu gibi ''kavramsal olarak çelişki ve çatışmalarla dolu,ailevi değerlerle saygıdeğer olma merakı ve bunun getirdiği ikiyüzlülük,sanata duyulan düşmanlık ve edebiyatın salt eğlence aracı olarak algılanması.''

    ahlak adı altında sanata karşı bir duyumsuzluk,sınıf farkının kökten gelen bir asaletten çok kalitesizlikle bağdaştırılması.

    (bkz: baskılanmış viktoryen kişilik)

    iri vücuduyla tahta geçen victoria'nın ışığında ortaya çıkmış,sonradan görmenin getirdiği saygısızlık hali,asillikten uzak davranışlar silsilesi, (bkz: maksimalist) mekanlarda yer alan ruhlar.