1. charles darwin ile aynı zamanlarda evrim kuramı konusunda çalışmıştır. darwin, dinsel ve muhafazakar çevrelerden tepki çekeceğini düşünerek çalışmalarını ölümünden sonra yayınlanmak üzere rafa kaldırmışken, benzer bir çalışma hazırlayan wallace'dan 1858 yılında aldığı bir mektup çalışmalarını yayımlaması için ona cesaret vermiştir. darwin ile wallace evrim teorisi ve doğal seçilim üzerine beraberce bir tez yazıp yayımlamışlardır. sonraları darwin'le bazı noktalarda görüş ayrılığına düşen wallace, ruhun varlığına inanan bir kişi olarak tanrı'nın evrimle yarattığına inanıyordu ve insanın zihinsel faaliyetlerinin doğal seleksiyon ve benzeri mekanizmalarla açıklanamayacağını öne sürüyordu. insanın vücut yapısının doğal seçme sonucu oluştuğunu öne sürmekle birlikte, zihinsel gücün gelişmesinde darwin'den farklı olarak doğal seçmenin dışında biyolojik olmayan etkenlerin rol oynadığını savunmuştur.

  kaynak: wikipedia
 2. Hayat hikayesi, türk filmi tadında olmakla birlikte, kendisinin gerçek bir karakter olduğuna inanmak başlı başına bir problem. alakasız bir dönemde, "doğal seçilim" fikri hakkında yaptığım araştırma sırasında denk geldiğim, bilim adamları arasındadır. Onu en enteresan yapan olay ise “doğal seçilim” teorisinin mimarlarından olmasına rağmen, adı, Darwin’in gölgesinde kalmıştır. Bu nedenle, Alfred Russel Wallace hakkında, kendi karaladığım birkaç notu adım adım yazmak istedim.

  * Wallace ve Darwin, 1855 yılından beri koleksiyon alımı çerçevesinde Wallace ve Darwin’in mektuplaşma serüveni yaşıyordu.

  * 1858 yılında, Wallace türlerle ilgili doğal seçilim fikrini oluşturur oluşturmaz, bilimsel makale şekline sokarak kâğıda dökmüştü. Makale ‘’Ternate Şubat 1858’’ olarak tarihlendirmişti.

  * Fakat Wallace makaleyi doğrudan bir dergiye değil, dostu Charles Darwin’e yollamıştı.
  18 Haziran 1858’de Wallace’ın mektubu makalesini içeren zarfla birlikte eline geçen Darwin şok olmuştu.

  * Wallace, mektubunda Darwin’den makalesini okumasını değer bulursa Sir Charles Lyell’a da göndermesini rica ediyordu.

  * Darwin yıkılmıştı. O sıralarda daha bebek olan oğlu kızıl hastalığı ile ölüm döşeğindeydi. Wallace’tan gelen mektup moral olarak içinde bulunduğu çöküntüyü daha da arttırdı.
  Aynı gün içinde Sir Charles Lyell’a bir mektup yazdı ve durumu izah etti.

  * Darwin’in Charles Lylle’a iletişimi olayların başka bir hal almasına neden oldur. Çünkü Darwin, doğal seçilim fikrini yıllar evvel oluşturmuş fakat bunu yayınlamamıştı.

  * Bu hususta fikirleriyle ilgili mektupları harmanlayan Charles Lylle’ın öncülüğünde ve diğer cemiyet üyeleriyle mektuplaşma süreçlerinin neticesinde bu bilimsel fikrin ortak isimler şeklinde yayınlanması kararlaştırıldı.

  * Joseph Dalton Hooker ve Charles Lyell’ın Londra’daki Linne cemiyetin’e üst yazı göndermeleri neticesinde, Wallace ve Darwin’in ortaklaşa olarak isimlerini taşıdığı haliyle, cemiyete okunmuştur.

  * Bu bildirinin ardından, aristokrat olmayan ve akademik bir geçmişe sahip olmayan Wallace, * bilim cemiyetlerinde kabul gören bir kişi olmuştu. Bu kendisi için çok büyük bir adımdı.
  Charles Darwin’in 1859 yılında “On the Origin of Species” yayınlanmasından sonra kendi kafasındaki kitap yazma fikrinden vazgeçti.

  * 1889'da evrim üzerine yazdığı kitabını Darwinism olarak adlandırmış, ortak makalenin 50. yıl dönümünü kutlamak için 1908'de gerçekleştirilen bir etkinlikte kendi katkısının rolünü: “Ben o zamanlar 'aceleci bir delikanlıydım, Darwin ise, derhal kişisel ün sahibi olmaktansa keşfettiği gerçeğin tam bir ispatını arayan sabırlı ve itinalı bir öğrenciydi.” Şeklinde ifade etmiştir.

  Kaynaklar:
  - Alfred Russel Wallace: A Life (Peter Raby)

  - Wallace Online : Alfred Russel Wallace'in yayınları, kitapları ve mektuplarını orijinal olarak pdf, text ve image formatında temin edilebilecek kaynak (http://wallace-online.org )