1. dünyayı, bir şeyi ne halde, hangi şekillerde aldığımızı, kabul ettiğimizi anlatan kelime.
 2. insan beyni, bir işi yapmaya başlaması ve bitirmesi hallerini birbiri ile ilişkilendiren bir nüans ister. bu nüans, tüm referansları yerine oturtur.
  "başlamak" ve "bitirmek" kelimelerinin içinde bile zaman kavramı vardır.
  o halde, zaman kavramının soyutlluluğunu ve göreceliliğini, dünyada bilinen bir dil ile açıklamak çok mümkün görünmemektedir.

  *

  yukarıda bahsettiğim nüans, bir sandığı açan anahtardır.
  bilirsiniz ki, anahtar yoksa sandığın içi görülemez. sandığın içi hayatın kendisidir. anahtar ise araçtır.
  pekala bu sandığı açmanın başka yolları vardır. ama bu sandık bildiğiniz bir malzemeden değildir. öyle kolay kolay açılacak bir şey asla değildir. thor' un çekicini, ondan başka kaldırabilen olamaması gibi.
  peki bu sandığı, bu anahtar olmadan nasıl açabileceğiz? ya da içinde zaman kavramına dair anlam taşıyan ifadeler olmadan zaman kavramını nasıl açıklarız?

  işte bunu sanırım "arrival" filmi ile açıklamışlar gibi. algı değiştirmek.
  bizi insan yapan algımızdır. algı değişirse başka şey oluruz.

  saygılarımla