1. dünyayı, bir şeyi ne halde, hangi şekillerde aldığımızı, kabul ettiğimizi anlatan kelime.