1. 1)alkollerden su çekilmesi (dehidratasyon) ile:
  örneğin etanokden su çekilince eten oluşur.
  2)alkil halojenürlerin dehidrohalojenasyonu ile:
  alkil halojenürlerin naoh veya koh'ın alkoldeki çözeltisiyle tepkimesinden elde edilir.
  3)alkil dihalojenürlerin dehalojenasyonu ile:
  komşu karbon atomlarında iki tane halojen taşıyan bileşiklerin zn ile tepkimesinden elde edilir.
  4)alkanlardan h2 çekilmesi ile
  5)alkinlerin kısmı hidrojenasyonu ile:
  lindlar katalizörü bulunmalıdır.