1. aliye - i osmanlı da nemçe olarak bilinen ırk. sırpçadan türetilmiş kelimedir.