1. resimde, müzikte, oyunda, filmde ya da bir konuşmada vs. ilk bakışta yüzeysel olarak anlaşılmayan; imge, gönderme vs yollarıyla verilmek istenen mesajların tümüdür kendisi.
    kup