1. atom numarası 79 olan bir element.

    dünyamıza sonradan giriş yapmıştır kendileri. bu sebeple nadir bulunur.

    2000 itibariyle dünya üzerinde var olan altının toplam kütlesinin 161.000 ton olduğu hesaplanmıştır.

    elektronik ve uzay araçları için hayati öneme sahip bir metaldir aynı zamanda.