1. bkz. islam

    altruizm, bugüne kadar genelgeçer bir tanımı yapılamamış olsa da kabaca, fedakârlık, egosuzluk anlamlarına gelir yani başkalarını gözetme (saygı), düşünme merkezli, düşünce ve davranış biçimleridir.

    kavramın "yaratıcısı" a. comte tarafından egoizmin zıttı olarak tanmlanır, yani kişinin başkalarına bilinçli olarak, kendisine kazançtan çok harcama/masraf getirecek şekilde davranmasıdır.

    mesela h. maturana, c. h. hardy ve m. v. vugt yada d. miller ve d. kelley gibi yazarlar, altruistık davranışların hemen ve dolaysız olarak yararı gözetilmesede, uzun vadede, davranan kişiye yararının yaptığı harcamadan daha fazla olacağını savunmaktadırlar.

    j. seglow ise altruizmin zorlanamayacağını, aksi halde altruistik karakterini kaybedeceğini söyler, yani ....

    düzeltilecek