1. âşık

  "âşık der inci tenden, incinme incitenden, kemâlde noksan imiş, incinen incitenden"

  "bulaşma çark-ı dünyaya vücudun pak-tahirken
  güvenme mal u mülk ü mansıbın efnası zahirken
  nic' oldu mali karun'un felek bağında vafirken
  nedir bu sendeki etvar-ı dert gönlün misafirken"

  (bkz: seyreyle güzel - erkan oğur)