1. her iki elini, ayağını, gözünü eşit seviyede kullananlara denir.