1. islam tarihinde ebû cehil olarak bilinen, kureyş kabilesi üyesi kişi. mekke'nin eski liderlerinden ve büyük tüccarlarından. islam öncesi mekke'de ebû'l-hakem (bilgeliğin babası) olarak anılırken müslümanlığa geçenlere atar yapınca ebû cehil (cahilliğin babası) oluvermiş. bedir savaşında da öldürmüşler. ah amr bin hişam. tüccar adamsın sen, bakacaktın kendi dalgana.
    ugo