1. linguistics dersinde üzerinde epey durduğumuz ve tartıştığımız bir konuydu bu. belirtmeden geçemeyeceğim ki, kesinlikle katıldığım önermedir. hakkında pek çok araştırma ve kitap da mevcuttur. zaten dilbilim başlı başına bir derya, her ne kadar ülkemizde pek önemsenmese de! bir gün derste hoca epey ünlü bir ekonomistin ted konuşmasını izletmişti bize, adamın ileri sürdüğü şey; anadilimizin aynı zamanda paraya olan tutumuzu da şekillendirdiğiydi, sonucunda -makro ölçüde- ülke ekonomilerini bile etkilediği. ilgilenenler için bu da videosu;
  2. dilin kültür ile olan bağından ileri gelmektedir.kültür ise tüketim alişkanlıklarımızı hayatımızı sosyal yaşamımızı şekillendirmektedir.dolayısı ile dil sebep değil kültür asli sebeptir. yani şöyle bir örnek vermek gerekirse araba kullanırken hava akımı ile hız arasında bir bağ kurulabilinir fakat bunlar sebep değil şöförün gaza abanmasının sonucudur.
  3. dilbilimde sapir-whorf hipotezi olarak gecer.
    doris