• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
anahtar sözcükler - raymond williams
18. yüzyıldan 19. yüzyıla dönüldüğünde ingiliz toplumu, fransız devrimi ve endüstri devrimi arasında değişiyor, bu değişim gündelik hayatta, dil ve anlayış farklılıklarını beraberinde getiriyordu. kültür denen büyük gövdeye sınıf, sanat, endüstri ve demokrasi sözcükleri dahil oluyor, başka sözcükler de yeni bir tanımlama, anlamlandırma için dilin dünyasına sızıyordu. bu sözcüklerin kimisi başka şekil ve anlamla dilin içinde mevcutken değişerek, kimisi de üzerlerindeki ölü toprağını silkeleyerek dile geri dönüyorlardı. raymond williams anahtar sözcükler’de seçili kimi kelimelerin tarihsel dönüşümünü toplumun kültürel tarihi açısından ele alıyor. bu sözcükler, kimi zaman köken anlamlarını taşıyarak kimi zaman da yepyeni anlamlara bürünerek dönüşmekte olan kültürü sırtlanıyorlardı. anahtar sözcükler bu süreci anlamak için 'çilingir'in ihtiyacı olabilecek seçili kelimelerden oluşuyor. bu nedenle, klasik sözlüklerden hem işlev hem de içerik olarak farklı bir kitap hüviyeti taşıyor. yalnızca ingilizce için değil, benzer bir kültürel dönüşüm süreci yaşayan bütün dillere bu tür bir etkide bulunduğu için anahtar sözcükler 'e dikkat etmekte fayda var!
  1. raymond williams'ın kültürümüzdeki ve dilimizdeki sözcükleri inceleyen kitabı. siyaset ya da modernizm çalışan herkesin elinin altında bulunması gerek. sözcükleri siyasi bağlamda ve gelişimine göre inceliyor.
    sezgi