1. bir yıldızın çekirdeğinin normal çalıştığı dönemdir. bu dönemde yıldızın nükleer reaksiyonu normaldir. yine yıldızın kütle çekimi, çekirdeğinin faaliyeti ile doğru orantılıdır. diğer bir deyişle yıldızın en güçlü evresi, gençlik/orta yaş dönemidir. örneğin güneş; anakol evresindedir. yaklaşık 4.5 milyar yıl daha bu evrede kalacaktır.