1. thales'in öğrencisi ve dostudur. ilk yazılı felsefeyi oluşturmuştur.(doğa üstüne)bilim ve felsefeyi aynı anda yürütmüştür. güneş saatini icat etmiş, dünyanın şeklinin tepsi değil silindir şeklinde olduğunu söylemiştir. ayrıca bu abimiz ilk hayatın denizde başladığını sonradan karaya çıkıldığını söyleyerek evrim teorisinin temelini atmıştır. hocasının her şey sudan oluşmuştur düşüncesine karşı çıkmış suyun niceliksel olarak sınırlı özellikte olmasından dolayı her şeyi var etmeye kudretinin yetmeyeceğini düşünmüş ve evrenin niteliği belli olmayan ama niceliği sınırsız olan bir varlık tarafından oluştuğunu ileri sürmüştür. bu varlığa da aperion adını vermiştir. yerini bir diğer miletli anaksimenes'e bırakarak ruhunu teslim etmiştir.
    abi
  2. diğer presokratik filozoflar gibi "arkhe" nedir sorusu üzerine düşünmüştür. thales'in su cevabına karşı "su arkhe ise kuruluk nasıl var oluyor?" diye sorarak arkhenin sınıra ve zıtlığa tabi olmayan bir şey olması gerektiğini söylemiştir ve apeiron'u tanımlamıştır. anaksimandros'a göre apeiron'dan kopan parçalar alemi oluşturuyor, alem zıtlıklardan oluşuyor ve mücadele halinde olan zıtlıklardan bazıları galip geliyor, bu mücadele sürekli devam ediyor. su dökülen bir masada ıslaklık hakim oluyor, suyu sildiğimizde ise kuruluk tekrar hakim oluyor.
    aynı zamanda anaksimandros'un thales'in su cevabını çürüterek kendi iddiasını kurması felsefe tarihinde eleştiri'nin ilk örneği.