1. hitit hükümdarlarının tanrılarına hesap vermek amacıyla yazdıkları yıllıklardır.
  2. latincede (bkz: göt)