1. içeriği minör değişimler barındırmakla birlikte, haberleşmenin temel kavramlarının anlatılarak başlandığı, çift yan bant, genlik modülasyonu ve açı modülasyonu gibi modülasyon tiplerinin anlatıldığı, diskriminatör gibi yapıların gösterildiği ve fourier dönüşümlerinin fazlaca kullanıldığı ders.
    ayrıca bu tekniklerin kullanıldığı haberleşme türüdür kendileri.