1. müzikte bir aralığın sesleri aynı kalırken nota isimlerinin değişmesidir. anarmonik değişimde ses farkı aynı kalsa da aralığın adı değişir. örnek vermek gerekirse:
    do-mi aralığı ile do-fa bemol aralığı. fa bemol sesi aslında mi ile aynı sestir fakat adı değişmiştir. dolayısıyla ikisinde de ses farkı 2 tondur. fakat aralık isimlendirmesine göre do-mi aralığı büyük üçlü bir aralıkken, do-fa bemol aralığı eksik dörtlü bir aralık olarak adlandırılır.