• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (6.20)
anarşist banker - fernando pessoa
20. yüzyıl edebiyatının en ilginç kişiliklerinden fernando pessoa, kendi adının yanı sıra kendisinin farklı yanlarını yansıtan hayalî şairlerin adlarıyla yazdığı yapıtlarıyla dünyanın en gizemli şairlerinden, yazarlarından biridir. 1935 yılında ölen pessoa, ancak ölümünden bir yıl sonra, olağanüstü zengin düş dünyasıyla üne erişti. yazarın şiirleri dışında sağlığında yayınlanan biricik anlatısı olan anarşist banker'de, iki arkadaşın bir yemek sonrasında başlayan sohbeti, okuru ‘burjuva toplumu'nun derinliklerine sürükler. iki arkadaştan biri, hem banker, hem de anarşist olduğunu söyler. ona göre, bankerlik, gerçekleşebilir tek anarşist eylemdir. pessoa, ilk basımı 1922'de yapılmış olan anarşist banker'de, antik çağ felsefesinin diyalog yöntemini izleyerek, günümüz burjuva toplumunun ikiyüzlülüklerini, haksızlıklarını gözler önüne serer, ince bir alay içeren, zekice akıl yürütmelerle paranın iktidarını sorguya çeker.
 1. aynı anda sosyalizm komünizm ve kuramsal anarşizm eleştirisi yapılan bir eser. kapitalizm ise özgürlük sistemine geçiş aşaması olarak kabul ediliyor. kısa bir ifadeyle zenginlik (para) kapitalizm sisteminde bireye özgürlük verir, gerçek bir anarşist ise özgürlük savunucusu ise önce kendini özgürleştirmelidir. çünkü toplumsal anlamda özgürlük ancak buna hazır hae getirilmiş bir toplumda mümkündür. toplumun kurgularından kurtulmak için topluımun kurguları altında yetişmemiş saf insanlar gerekmektedir. aksi halde herhangi bir kurgu bir mahkumun hücresini değiştirmekten başka bir şey değildir. madem köleyiz neden alıştığımız kapitalist düzen içinde sistemin kölesi olmayı bırakıp sosyalist düzende devletin kölesi olalım ki? sorusunun bir ürünüdür bu kitap. ayrıca anarşizm için anarşist ruhlu bireyler gerekir fakat toplumda anarşist ruhlu bireyler değil, fırsatçı, zorba bireyler yetiştiriliyor diyor. demek ki anarşizm ve özgürlük savunsan da bir noktada gidip yine zorbalaşacaksın. o zaman zaten uygun olduğumuz kapitalist düzende para kazanarak özgürlük elde edelim sonucuna varılıyor ve gerçek anarşizm budur deniliyor.

  kitabın her cümlesini ben yazmış olabilirdim açıkçası düşünce akışını net olarak biliyordum aynı yollardan çıkıp aynı sonuçlara varıyordum. sanki zihnimde var olan bir kitabı okumuş gibi oldum. aynı sonuçlara ulaştıktan sonra eklemelerim de vardı fakat benim.

  sistemler üzerine konuşurken gözden kaçan bir konu, minicik bir sorun var: doğru sistem elbette bulunur fakat bunu uygulamaya güç yetmez. örnek: miras sisteminin olmadığı ve gelire alt-üst sınırlar getirilmiş bir kapitalist düzen gayette eşitlik ve özgürlük getirecektir. bu kadar basit iki cümlenin yasalaşmasının akabinde zengin sınıfının mal ve nakit varlığı alt sınıflara ve sosyal hizmetlere dağıtılmaya başlayacaktır. fakat gerçek sorun doğru sistemin bulunamıyor olması ya da uygulanamıyor olması değil buna zengin sınıfınca izin verilmiyor olmasıdır.

  o yüzden kuramcılar bence boşuna kafa patlatmasınlar, sorun doğru sistemi bulmakta değil onu uygulayabilmekte. dolayısıyla anarşizm denilen şey elbette taşla sopayla olacaktır. kitabın en büyük çelişkisi ise şans faktörünü es geçmesidir. yani her çalışan çabalayan zeki insan banker olamaz, şanslı olanlara piyango vurur. kendine piyango vuranın da ben özgürleştim işte gerçek anarşist benim diye sayıklaması boşunadır.
  abi
 2. can yayınları'nın -pessoa'nın bir başka ulvi rüyası olan- şeytanın saati ile birlikte bastığı eser.

  bozguncu ve alaycı üslubuyla bana albert camus'nün düşüş'ünü hatırlatır.

  (bkz: düşüş - albert camus)
 3. youreads eşzamanlı kitap okumaları programı dahilinde okuduğum güzel bir eleştiri kitabı diyebiliriz. oldukça iyi parmak bastığı noktalar olduğu gibi yazarın, ıskaladığı hatta çelişkileri de mevcuttur eserde.

  anarşizm bir sonuç değil, bir araçtır. ''yıkmak'' ve ''kurmak'' gibi bir nane değildir anarşizm. temelde anarşizm tüm sistemlere karşı bir duruş sergiler, sonucu ise mevcut sisteme hakim egemenlerin yumuşaması, zayıflaması, dahası otoriter tahakkümü minimuma indirgeyerek yumuşatılmış düzeyle daha bir özgürlükçü toplumsal çözümler geliştirmesini amaç kılar. eserde banker, ''anarşist ne ister? özgürlük. kendisi ve başkaları için, tüm insanlık için özgürlük. toplumsal kurguların ya da kısıtlamaların etkisinden kurtulmuş olmak ister'' diyor mesela. iyi de, bireysel olarak kendi anarşist kuramın dahilinde mücadele verirken, stokçulukla, hileli rekabete başvurarak ulaştığın sonuç, diğer insanların hakkına, mala ulaşım özgürlüğüne, malı ucuza tedarik etme özgürlüğüne sebebiyet vererek zaten teorini en baştan uygulamada çürütüyorsun. yani banker, kendi özgürlüğü için başka insanların özgürlüklerini gasp edecek, onların sırtına basarak zirveleyecek, akabinde yaptığının yanlış ve ahlaksızlık olmadığını da; ''toplumun değişmez kuramları'' diye cilalayacak. yersen. ee diktatörlerde aynısını yapıyor zaten.

  fernando pessoa iyi bir yazar, sevdim yazarlığını, bu eseri okunmalı, fakat bir okuyucu olarak az eleştirmek isterim. aslında her insan özünde bir anarşisttir, zihninde, ruhunda karışıklık yaşamayan, iş yerinde patrona, evde eşine-annesine, dışarıda arkadaşına-sevgilisine sitem etmeyen insan var mı? toplumun küçük oluşumlarında bireysel anarşistlik kısmen de olsa mutlak özgürlük getirir. toplumsal özgürlük kazanılması için ise bazen!! kitlesel mücadele etmek elzem. olmazsa olmazlardandır. banker burada tıkanıyor zaten, gerçeğin üstünden atlıyor. egemenleri ayakta tutan ve yıkılmaması için her türlü hegemonyayı destekleyen burjuva, toplumsal refahı kendi refahından cüzi artıklarla beslemek ister. sermayenin sindirdiği insanlar, despotizm'in altında inim inim inlerken anarşizm'in gerekliliğini idrak ettiklerinde kitlesel harekatın yabancısı ve acemisi oldukları için kalkanlara vura vura korku salan cop seslerinin, kitlesel duruşun vahametinden yoksun olarak bir protestoda 2 kişiyi kaptırdıklarında sermaye bekçileri grubu çil yavrusu gibi dağıtmaktan şeref duyar. ve bunu da kendi gücü zanneder. örgütsüz ve bilinçsiz bir kitle egemenlere diz çöktüremez, hak talep edemez, sistemin yumuşamasını talep edemez, özgürlük isteyemez... toplum kuramsal olarak ne kadar uç noktalarda olursan olsun kaçınılmaz olan tek gerçek bireysel olarak yapılan mücadele bi' yere kadar etkilidir. anarşizm araçtır dedik. iran'da şah pehlevi rejimini yıkarak devrim yapanlar, anarşizm sonucu başarılı oldular. mollalar mı şahı devirdi zannediyorsunuz, iranlı anarşist devrimciler en önde barikatlarda olmasaydı tarih böyle bir devrimden söz edemezdi şuan. devrimden sonra tüm komünistleri, sosyalistleri ya hapse tıktılar, ya sürgün ettiler ya da idam ettiler, zira ''araç '' görevini tamamlamıştı. yazar bir şeyin üstüne muazzam parmak basıyor; ''anarşizm'in varlığıyla getirilen komünizm ve sosyalizm sadece sistemin el değiştirmesinden başka da bi'şey değil'' diyor. işte bu. adam diyor ki ben, anarşist sosyalistim, anarşist komünistim sende dönüp diyorsun ki, krallığı, diktatörlüğü yıkarak üstüne kılıf değiştirip başka bir sistem kuruyorsun (örnek: sosyalizm-stalin-ölen milyonlar) değişen hiç bir şey yok. halbuki senin anarşist olarak yapman gereken sistemi yumuşatmak'' anında itiraz ediyor.

  nitekim banker diyor zaten; proleter yine proleter, sosyalizm ve komünizm'in amacı sadece burjuvanın ortadan kalkması, egemenin kral değil de, krallar olması -eşitlik adı altında, özgürleşme adı altında köleleşmeye devam.. o yüzden çıkar yolu olarak da kapitalizm'de en azından zengin olma fırsatın var diyor!! anarşizmin, bireysel ve toplumsal özgürlüğe doğru tüm makul amaçlar doğrultusunda ilerleyişini -toplumsal kuramlarla boğulan insanların özgürlüğünü de tırpan çekerken- saptırarak da olsa kölelikten burjuvaya doğru yönlendiriyor bireyi, ama toplumsal anarşizmin gerekli olduğu durumlara tek kelam, tek öneri yok. dünya bireyden ibaret değil fernando amca...
 4. kısacık bir anlatı olsa da çok yoğun bu yüzden ağır ağır ve sindirerek okunması gerekiyor, oldukça derin anlatımları var.
  sanıyorum ki bir süre sonra 1-2 kez daha okuyacağım, okumam gerektiğini düşünüyorum. ilk okumada kaçırdığım yerleri tamamlayabilmek açısından.

  kitaplıkta bulunması gereken, ara ara ele alıp göz atılacak kitaplardan.

  ayrıca çekip aldığım şu cümle çok hoşuma gitti: "devrimci bir rejim savaşçı bir diktatörlüğün ya da daha açık deyişle askeri ve zorba bir rejimin dengidir, çünkü toplumun bir bölümü tarafından tüm topluma dayatılmıştır."