1. akdeniz çevresi uygarlıklarında kainatı oluşturduğuna inanılan su, ateş, toprak ve havaya dört element anlamında verilen ad.