1. aym'nin adeta kendi varlığını inkâr ettiği kararıdır. Neymiş, Anayasa Mahkemesi güya OHAL KHK'larını ne şekil bakımından ne esas bakımından denetleyemezmiş.

  Madem OHAL KHK'ları denetlenemiyor, bir OHAL KHKsi ile Anayasa Mahkemesi kaldırılabilir mi? Dün Anayasa Mahkemesi buna cevap verdi aslında: Gerek yok, biz kendi kendimizi kaldırdık!

  !---- spoiler ----!

  Anayasa Mahkemesi, iptali istenen OHAL kararnamelerine ilişkin verdiği ret kararının gerekçesinde ‘Anayasa ihlali iddiasını denetlememiz mümkün değil’ denildi.

  Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan iki kanun hükmünde kararnamenin iptal isteminin reddine ilişkin verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

  1991, 1992 ve 2003 yıllarındaki içtihatlarında değişikliğe gittiğini açıklayan Anayasa Mahkemesi, bu kararlarını eleştirirken, “Bu yaklaşım, anayasanın 148. maddesindeki şekil ve esas bakımından denetim yasağını tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirmektedir. Anayasanın 148. maddesi karşısında esasa geçilerek yargısal denetiminin yapılması mümkün değildir” değerlendirmesini yaptı.

  Olağanüstü hal KHK’lerinin anayasaya aykırı düzenlemeler içerdiğinin ileri sürülmesinin, bunların anayasallık denetimine tabi tutulmaları için yeterli olmadığı savunulan kararda, “OHAL KHK’lerinin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilmesi için bu yöndeki bir anayasal yetkinin açıkça tanınması gerekir. Anayasanın 148. maddesinin lafzı, Anayasa koyucunun amacı ve ilgili yasama belgeleri göz önünde bulundurulduğunda, olağanüstü dönem KHK’lerin herhangi bir ad altında yargısal denetime tabi tutulamayacağı açıktır. Anılan hükme rağmen yapılacak yargısal denetim, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğünü düzenleyen anayasanın 11. maddesiyle ve hiçbir kimse veya organın kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamayacağına ilişkin anayasanın 6. maddesiyle bağdaşmaz” değerlendirmesi yapıldı.

  !---- spoiler ----!