1. anayasa da belirtilen her hükmün bir şekilde diğer yasalara eklenmesi ile, anayasayı sadece bir sayfalık hatta bir paragraflık toplumsal sözleşme basitliğine indirirerek bunu yapabiliriz.
  her anayasa toplumsal çoğunluğa göre şekilleneceği için, hiçbir zaman tam istediğimiz bir metin üzerinde uzlaşamayacağız. bu da toplum arasında kutuplaşmayı arttıracağı gibi gereksiz bir siyasi kırılmaya da neden olabilir.
  anayasanın çok sert tartışıldığı bir ortamda, anayasasız da bir türkiye mümkün diyen insanların da bu tartışmalarda taraf olması ve aradığımızın anayasa değil, toplumsal bir mutabakat olduğu hatırlatılmalıdır.
 2. akla ingiltereyi getirir. ingiltere'nin bir toplumsal uzlaşı metni ya da anayasası yoktur. devlet yüzlerce yıllık geleneklere göre çıkarılan yasalar ve teamüllere göre yönetilir.
 3. Britanya'da var olan içtihat hukuku benzeri bir usul ile gerçekleşebilecek olsa da ta 1215 yılında anayasal nitelikte metin olan magna carta gerçeğini de göz önüne alınması gerekir.

  evrimleşerek gelişen, evet belki sadece kendi coğrafyasında, bir demokrasi anlayışını gerekli kılar. henüz demokrasi kavramını anlayamamış insan sayısının çok olduğu ülkemizde bu açıdan uygulanması sorunludur.

  kaldı ki britanya'da anayasanın olmaması ingiltere'nin güneş batmayan imparatorluk olduğu dönemde sömürgelerindeki hukuksuz uygulamalarına zemin sağlaması açısından pragmatik bir amaca da hizmet etmiştir.

  velhasıl, anayasanın olmaması demek günümüzde bağımsızlığı muallak olsa da anayasal güvencelerin ve anayasa mahkemesinin olmaması, zaten yürütmeyi elinde tutan yasamanın, özellikle tek partili dönemde tüm erkleri neredeyse elinde tutması anlamına gelecek, totaliterleşme daha da ivme kazanacaktır.

  deby eklemesi : kitap bağışı.
 4. beyinsiz bile yönetiliyoruz .

  tabi ciddi bir şekilde anayasasızlığı düşünmek saçmalık. iyice dingonun ahırına mı dönelim ?
 5. kanunların iktidara her gelen gurubun arzusuna göre eğilip bükülüp jet hızıyla keyfe keder değiştirildiği,neredeyse hiç bir ülkede görülmeyen sıklıkla af çıkarılan,bırakın yasalara uyulmamayı yürürlükteki anayasanın dikkate alınmadığı hatta hatta kişiye özel kanunların yapıldığı,bunlar yapılırken ne hikmetse (toplumun asıl büyük %60-65 'lik kesimini ilgilendiren aslında siyasetin gerçek sahipleri olan "işçi-memur-çiftçi-ücretli çalışan" ların menfaatine değişmesi gereken) "sendikalar kanunu ve siyasi partiler" kanunlarının ne hikmetse değiştirilmediği) bir ülkede katılmadığım hatta saçma öneri.
 6. anayasa olmadan bir ülkede hukuk işletilebilir. ancak bunun olabilmesi için o ülke vatandaşlarının belli bir medeniyet çıtasını atlamış, demokrasi ve özellikle "hukukun üstünlüğünü" kavramış olması lazım gelir.

  anayasasız bir türkiye düşünemiyorum. anayasa mahkemesi ve danıştay kararlarını açıp şöyle bir göz gezdirseniz anlarsınız. zaten çürük bir hukuki sistem var ülkemizde iyice çöker o zaman.
  "yok kanun yap kanun" diyen enver paşalar türer, herkes kendi anayasasını kendisi yazar ve uygular. allah korusun...
 7. anayasa varken bu kadar egip buken kaypak siyasetcilerin olduğu ulkemizde olmaz o işler
 8. anayasasız bir türkiye mümkün olmadığını belirten tüm argümanlar, bugün yazılacak veya referanduma götürülecek anayasanın mevcut meclis çoğunluğunu elinde tutan siyasal gücün metni olacağını bile bile bugünden istemezuk diyorlar.
  oysaki metin ile uğraşılacağına, anayasanın da yazıldığı günden bugüne 184 defa değiştirildiği gözönünde tutulduğunda, uzlaşı metni ile gayet sağlıklı bir siyasi ortamın kurulacağı, görmezden geliniyor.
  bugünkü anayasanı iktidar yazacak ve sandık ile önüne getirecek, sen o gün her maddenin, nasıl o beğenmediğin kişiler tarafından yazıldığına sadece tanıklık etmeyecek, o ülkede o anayasaya bağlı yaşayacaksın.
 9. başlığı görünce ulan yoksa!! diye düşünmeme sebep olan düşünce.

  neyseki değilmiş, bir bardak soğuk suyumu içtikten sonra;

  demokrasinin kavramını bilmeyen, hukukun üstünlüğünü kabul etmeyen bir çoğunlukla karşı karşıyayız ne yazıkki. evet ülkede hiç bir sistem düzgün işlemiyor ama en azından var olduğunu bildiğimiz birşey var.

  ülkede çok daha önemli sorunlar varken bu olay tamamen;

  (bkz: eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek) olur aman diyim. ülkede şuan yaşadığımız kaos x2 falan olur en hafif tabiriyle
 10. son iki yılda bunun mümkün olabileceği ortada. cumhur-u reisinden, içişleri bakanına kadar tüm hüküm veren zevat bunu ortaya koymuştur. (bkz: anayasayı tanımıyorum)