1. angllar, jütler, saksonlar vs. germen kavimlerinin, britanya adasına ayak bastıktan sonra adadaki yerli halklarla karışması sonucu oluşan boylar birliği. britanya'ya gelişleri 5. yüzyıla rastlar (romalıların adadan çekildiği zamana tekabül etmektedir.). 9. yüzyılda büyük alfred döneminde yükselişe geçmişler, 10. yüzyılda kuzeyden gelen vikinglerin istilasına uğramışlardır. 1066 yılında norman istilası ile britanya'daki anglosakson egemenliği sona erer.
    4081