1. beden dili olarak ve metinlerde de yaygın olarak kullanılır.

  peki bunu irdelediğimizde tam olarak nedir bu, işlevi ve imlediği nedir?
  bir örnek vererek devam edersek:
  '' yani bu ''anlamlılık'' kendi işine geldiğince işlevselleşir. ''

  bu cümlede bahsolunan anlamlılık, bu anlamlılığın aslında anlamlı olmadığına işaret eder. sarkastik bir şekilde değiller 'anlamlılığın' cümledeki yerini ve o yerinden imlediği her şeyin korelasyonunu. gizil bir 'sözde' ön ekidir bu tırnak işareti. sözde anlamlı olan.

  fakat bu anlamlılığın, anlamsız olduğuna işaret eder gibi görünse de bunu işaret etmeye de bilir. yani her daim değillerken karşıtını onamaz.
  işte bu durum, üzerine düşünmeye değerdir.
  karşıtını onamazken bir şeyi değillemek ne'yi ortaya çıkarır?
  karşıtının da bir 'anlamlılığa' yapışmadığı görüsüyle(bu örnekte anlamsızlığın da anlamsızlık olmadığı biçim) 'anlamlılık' nereye yerleşikleşir?
  tam bunu yazarken konu üzerine daha evvelden yazmışlığım aklıma geldi. şurada irdelemişim, meraklısına;

  (bkz: blanchotyen yansızlık dekonstrüktivizmi)