1. 1-bir iyinin daha iyisi vardır, o halde bir en iyi vardır. (bkz: tanrı)
    2-hem gerçeklikte hem de zihinde olan sadece zihinde olandan daha büyüktür. o halde tanrı hem zihinde hem de gerçekliktedir.

    saçma olduğu için inanıyorum sözüne karşı söylenmiştir. descartes'e ilham vermiş diyebiliriz. farabi de diyor ki; mümkün varlıklar zorunlu varlıkta son bulmazsa zihin çelişkiye düşer.

    bunların daha doğrusu inanmak için savaşıyorum olmalı, bir yanılsamanın geleceği – sigmund freud kitabında uygarlığa karşı bireyin psikolojik savunmasını açıklarken dinlerin ortaya çıkış biçimini güzelce izah ediyor. doğaya karşı bir çeşit savunma amacıyla ortaya atılmış birtakım inançlara bugün ilahi gözle inanmaya çalışmak açık ara bir savaş vermektir. inanmak için mücadele ediyorum ama olmuyor, allah affetsin boyutu var bu işlerin bana göre.
    abi